Flexus Consulting

Flexus Consulting

                                                                                           

Államigazgatás - megoldásokÁllamigazgatás - megoldások

Folyamatokat támogató rendszerek tervezése
IT rendszer szállító független beszerzése
IT bevezetése, projektmenedzsment

Folyamatokat támogató rendszerek

A napi ügymenethez szükséges folyamatok tervezése, optimalizálása, stratégia elkészítése elengedhetetlen a hatékony és gazdaságos működéshez.

Az állapot-elemzéshez, a folyamat analíziséhez és stratégia kidolgozásához fontos a jelenlegi helyzet és elvárások megismerése, ennek érdekében Ügyfelünk vonatkozó folyamatainak, rendszereinek és dokumentumainak átvilágítása, a jövőbeni elképzelések, valamint a rendelkezésre álló erőforrások (humán és tárgyi feltételek) pontos felmérése szükséges (RFI). Az adat-felvételezést személyes konzultációval, kikérdezés módszerével, illetve - ha szükséges szélesebb körben - kérdőív összeállításával végezzük. Az analízis a felmérésünk során szerzett tapasztalatok ok-okozati összefüggéseket feltáró elemzése, figyelemmel a hatályos előírásokra vonatkozó belső utasítások előírásaira. Javaslattételünket úgy tesszük meg, hogy több alternatívában vázoljuk fel a kialakítandó optimalizált, egységes folyamat-rendszert, és olyan megoldást vagy megoldásokat javasolunk, mely alkalmazkodik a szervezeti struktúrához és Ügyfelünk elképzeléseihez. A Koncepció, figyelembe véve a kor elvárásait, alternatívákat és logikai követelményspecifikációt dolgoz ki Ügyfelünk célkitűzéseit leginkább megvalósító folyamatokra (pl. ECM/EDMS rendszer követelményspecifikációja, több alternatívás folyamatleírás, stb.) A koncepciókat több alternatívában dolgozzuk ki, mely tartalmazza a megoldáshoz szükséges eszközöket, valamint az egyes alternatívák:

        o előnyeit,
        o hátrányait,
        o következményeit,
        o költségét,
        o várható megtérülését,
        o lehetséges ütemezését.

Az optimalizálásra vonatkozó javaslattételünkben a jelenlegi rendszerre vonatkozó elképzelések figyelembe vételével vázoljuk fel az optimalizált, javasolt informatikai rendszert, a megoldáshoz szükséges eszközöket, valamint az egyes alternatívákat. A javaslatunkból és teljes anyagból készítünk egy Vezetői összefoglalót, melyet egy prezentáció keretén belül terjesztünk a vezetőség elé (a stratégiai döntés elősegítése érdekében).


IT rendszer szállító független beszerzése

Egy szakspecifikus pályázat megírásához valamint a pályáztatás teljes folyamatában erőforrásokat kell biztosítani a belső vállalati igények felmérésére, megoldások megfogalmazására, a pályázati igények megfogalmazására, a pályázat műszaki részének kidolgozására, és a beérkezett pályázatok kiértékelésére. A belső szakértői csapat munkáját igazoltan megkönnyíti és szakmailag védelmezi, de akár helyettesítheti is egy külső szaktanácsadó bevonása.

Jellemző, hogy egy pályázati felhívásban, ajánlatkérésben irreális és helytelen célkitűzések jelennek meg, ezen felül sok esetben veszélyt jelenthet, hogy nem megfelelő a vezetői elkötelezettség és esetlegesen magas a belső ellenállás. Ezért válhat szükségessé egy olyan szakcég, aki megbízhatóan menedzseli a változáskezelést, a szállítókat az eredeti célokon tartja, és odafigyel, hogy a költségek ne szabadulhassanak el.

Cégünk kivételes és egyedülálló piaci és szakmai ismerettel rendelkezik, így az adott piacot és a beszerzés tárgyát képező termékeket vagy szolgáltatásokat analizálva nyújt tanácsot, szakértelmet, és az Önök problémájára nyújtó szoftveres megoldást.

Segítséget nyújtunk a pályázat szakmai részének kidolgozásában, majd a pályázatok beérkezését követően teljes függetlenség mellett biztosítjuk a szállító kiválasztásában a folyamatos szaktanácsadást, valamint a folyamatos stratégiai segítségnyújtást.

A szállító kiválasztását követően projektmedzsment szolgáltatásunkkal biztosítjuk a projekt sikerességét. Az Ügyfelünk érdekeit képviselve ügyelünk az eredeti prioritásoknak megfelelő, költséghatékony megvalósításra a szakmaiság tükrében és jelen vagyunk az Ügyfelünknél az esetlegesen felmerülő szakmai - működési változások menedzselésében, a munkatársak felé történő szakmai kommunikációban.

Biztosítjuk szakmailag az eredeti projektterv és a költségvetés eredeti terven tartását és azt a hatékony működési keretet, amelyek lehetővé teszi, hogy a projekt hatékony és kontrollálható folyamatok mentén működjön, a kitűzött határidőre, az előirányzott költségkereten belül érje el célját. Biztosítjuk a projekt kontrollingját, projektdiagnosztikát, teljesítménymérést, és együttműködést a szolgáltatóval / szállítóval, azaz a projekt és a szolgáltatás folytonosságát.

IT rendszerek bevezetése, projektmenedzsment

Projektmenedzsment módszertanunk igazodik a nemzetközi ajánlásoknak megfelelő PRINCE2 projektirányítási módszertant és az SSADM strukturált rendszerelemzési és tervezési módszertanhoz, minden esetben figyelembe véve a projekt sajátosságait.

Ez a megközelítés megköveteli, hogy a projekt egy olyan projekt-terv szerint valósuljon meg, amely:

        o világosan és precízen meghatározza és értelmezi az egész projekt terjedelmét,
        o felosztja az egész projekt terjedelmét ütemenkénti tevékenység-orientált elemekre, és ezekhez
           terjedelmet, költséget és időtartamot rendel,
        o illeszkedik az Ügyfelünknél párhuzamosan futó projektjekhez,
        o a feladatok elvégzéséhez legjobban illeszkedő, rugalmas projekt szervezetet hoz létre,
        o infrastruktúrát célzó projektek esetében hatékony megoldást biztosít,
        o modern projektvezetési módszertanokhoz igazodik.

A szállító kiválasztását követően projektmedzsment szolgáltatásunkkal biztosítjuk a projekt sikerességét. Az Ügyfelünk érdekeit képviselve ügyelünk az eredeti prioritásoknak megfelelő, költséghatékony megvalósításra a szakmaiság tükrében és jelen vagyunk az Ügyfelünknél az esetlegesen felmerülő szakmai - működési változások menedzselésében, a munkatársak felé történő szakmai kommunikációban.

Biztosítjuk szakmailag az eredeti projektterv és a költségvetés eredeti terven tartását és azt a hatékony működési keretet, amelyek lehetővé teszi, hogy a projekt hatékony és kontrollálható folyamatok mentén működjön, a kitűzött határidőre, az előirányzott költségkereten belül érje el célját. Biztosítjuk a projekt kontrollingját, projektdiagnosztikát, teljesítménymérést, és együttműködést a szolgáltatóval / szállítóval, azaz a projekt és a szolgáltatás folytonosságát.