Flexus Consulting

Flexus Consulting

                                                                                           

FolyamatoptimalizálásVállalati folyamatok tervezése és optimalizálása

Az üzleti és operatív folyamatok előzetes megtervezése, optimalizálása, stratégia előkészítése elengedhetetlen a sikeres projekt megvalósítása érdekében. Cégünk segítséget nyújt Önöknek ebben a tervezési fázisban is, az általunk kidolgozott és kifejlesztett DMR® (new dimension of reorganization) módszertan szerint működik.

Az állapot-elemzéshez, a folyamat analíziséhez és stratégia kidolgozásához fontos a jelenlegi helyzet és elvárások megismerése, ennek érdekében Ügyfelünk vonatkozó folyamatainak, rendszereinek és szabályozási környezetének átvilágítása, a jövőbeni elképzelések, valamint a rendelkezésre álló erőforrások (humán és tárgyi feltételek) pontos felmérése szükséges (RFI). Az adat-felvételezést személyes konzultációval, a kikérdezés módszerével, illetve - ha szükséges szélesebb körben - kérdőív összeállításával végezzük. Az analízis a felmérésünk során szerzett tapasztalatok ok-okozati összefüggéseket feltáró elemzése, figyelemmel a hatályos és a vonatkozó belső utasítások előírásaira.

Javaslattételünket úgy tesszük meg, hogy több alternatívában vázoljuk fel a kialakítandó optimalizált, egységes rendszert, és olyan megoldást vagy megoldásokat javasolunk, mely alkalmazkodik a szervezeti struktúrához és Ügyfelünk elképzeléseihez. A Koncepció, figyelembe véve a kor elvárásait, alternatívákat és logikai követelményspecifikációt dolgoz ki Ügyfelünk célkitűzéseit leginkább megvalósító folyamatokra. A koncepciókat több alternatívában dolgozzuk ki, mely tartalmazza a megoldáshoz szükséges eszközöket, valamint az egyes alternatívák:

        o előnyeit,
        o hátrányait,
        o következményeit,
        o költségét,
        o várható megtérülését,
        o lehetséges ütemezését.

Az optimalizálásra vonatkozó javaslattételünkben a jelenlegi rendszerre vonatkozó elképzelések figyelembe vételével vázoljuk fel az optimalizált, javasolt IT rendszert, a megoldáshoz szükséges eszközöket, valamint az egyes alternatívákat. A javaslatunkból és a teljes anyagból készítünk egy Vezetői összefoglalót és egy döntés előkészítő anyagot, melyet egy prezentáció keretén belül terjesztünk a vezetőség elé (a stratégiai döntés elősegítése érdekében).