Flexus Consulting

Flexus Consulting

                                                                                           

Hitelintézeti szektor megoldásokBack-office és front office folyamatok tervezése, optimalizálása
Rendszertervezés
Elektronikus cégeljárás tanácsadás
Operatív működési folyamatok tervezése, optimalizálása
IT rendszer szállító független beszerzése
IT rendszerek bevezetése, projektmenedzsment

Back-office és front office folyamatok tervezése, optimalizálása

Back-office és front office folyamatok tervezése, optimalizálása alapja lehet az optimalizált és hatékony működésnek.

Az állapot-elemzéshez, a folyamat analíziséhez és stratégia kidolgozásához fontos a jelenlegi helyzet és elvárások megismerése, ennek érdekében Ügyfelünk vonatkozó back-office és front-office folyamatainak, rendszereinek és dokumentumainak átvilágítása, a jövőbeni elképzelések, valamint a rendelkezésre álló erőforrások (humán és tárgyi feltételek) pontos felmérése szükséges (RFI). Az adat-felvételezést személyes konzultációval, kikérdezés módszerével, illetve - ha szükséges szélesebb körben - kérdőív összeállításával végezzük. Az analízis a felmérésünk során szerzett tapasztalatok ok-okozati összefüggéseket feltáró elemzése, figyelemmel a hatályos előírásokra vonatkozó belső utasítások előírásaira. Javaslattételünket úgy tesszük meg, hogy több alternatívában vázoljuk fel a kialakítandó optimalizált, egységes back-office és front-office folyamat-rendszert, és olyan megoldást vagy megoldásokat javasolunk, mely alkalmazkodik a szervezeti struktúrához és Ügyfelünk elképzeléseihez. A Koncepció, figyelembe véve a kor elvárásait, alternatívákat és követelményspecifikációt dolgoz ki Ügyfelünk célkitűzéseit leginkább megvalósító folyamatokra. A koncepciókat több alternatívában dolgozzuk ki, mely tartalmazza a megoldáshoz szükséges eszközöket, valamint az egyes alternatívák:

        o előnyeit,
        o hátrányait,
        o következményeit,
        o költségét,
        o várható megtérülését,
        o lehetséges ütemezését.

Az optimalizálásra vonatkozó javaslattételünkben a jelenlegi rendszerre vonatkozó elképzelések figyelembe vételével vázoljuk fel az optimalizált, javasolt informatikai rendszert, a megoldáshoz szükséges eszközöket, valamint az egyes alternatívákat. A javaslatunkból és teljes anyagból készítünk egy Vezetői összefoglalót, melyet egy prezentáció keretén belül terjesztünk a vezetőség elé (a stratégiai döntés elősegítése érdekében).Rendszertervezés

A Koncepció elfogadását követően, figyelembe véve a vezetőség elvárásait tervezzük meg a végleges rendszert. A rendszer funkcionális tervezését a vonatkozó elképzelések figyelembe vételével készítjük el az optimális működést figyelembe véve.

Vállaljuk a rendelkezésre álló technológiák rendszerbe építését illetve új eszközök illesztését a rendelkezésre álló informatikai háttérbe. A kitűzött célok elérésénél minden esetben a legkisebb ráfordítással az elérhető legnagyobb technológiai előrelépéshez segítjük hozzá ügyfeleinket.

Elektronikus cégeljárás tanácsadás

Az elektronikus cégeljárás alkalmazása 2008. július 1-től kötelező lett. Ennek megfelelően az érintett szervezeteknek kezelni kell tudnia az elektronikus cégiratokat az ügyintézési folyamat bármely fázisában, azaz:

Az elektronikus cégeljárás alkalmazása ma még választható, azonban 2008. július 1-től minden hitelintézet és szolgáltató szervezet számára kötelező lesz. A kötelező cégeljárás alkalmazása a következő feladatok ellátását jelenti. A hitelintézeteknek tudnia kell kezelni az elektronikus cégiratokat az ügyintézés bármely fázisában, azaz:

        o Be kell tudni fogadni az elektronikus cégiratot az Ügyféltől, adathordozón (pendrive, CD, floppy,            stb.) vagy e-mailben.

        o A befogadott elektronikus cégiratot ki kell tudni nyitni egy arra megfelelő alkalmazás            segítségével és a megnyitott elektronikus cégirat sértetlenségét ellenőrizni kell.

        o Az elektronikus cégirat sértetlenségének ellenőrzése mellett az elektronikus cégirathoz tartozó            elektronikus aláírás hitelességét is ellenőrizni kell, az illetékes aláírás-hitelesítési            szolgáltatónál.

Az elektronikus cégeljárás szinte minden, a vállalati üzletághoz tartozó és ezzel közvetlen, illetve közvetett kapcsolatban lévő folyamatot érint.

Cégünk segítséget nyújt a tervezési és szervezési fázisban, elkészítjük a követelmény és igényspecifikációt (RFI, RFP), majd elkészítjük a funkcionális és technikai specifikációt. A projekt teljes ideje alatt támogatást nyújtunk a projektmenedzsmentben illetve a bevezetésben (alkalmazás-fejlesztés, rendszerparaméterezés, rendszertesztelés, szükséges szabályzatok, folyamatleírások, eljárásrendek elkészítése, folyamatos minőségbiztosítás).

Az elektronikus cégeljárásra való sikeres felkészülést követően javasolt a vonatkozó eljárásrendek és szabályzatok aktualizálása:

        o Elektronikus archiválási szabályzat
        o E-mail kezelési szabályzat
        o Elektronikus másolatkészítési szabályzat
        o Elektronikus aláírási szabályzat
        o Informatikai biztonsági szabályzat
        o Adatbiztonsági szabályzat
        o Titokvédelmi szabályzat

Operatív működési folyamatok tervezése, optimalizálása

Az operatív működési folyamatok tervezése, optimalizálása, stratégia elkészítése elengedhetetlen a sikeres projekt megvalósítása érdekében. Cégünk segítséget nyújt Önöknek ebben a tervezési fázisban is, az általunk kidolgozott és kifejlesztett DMR® (dimension of reorganization) módszertan szerint működik.

Az állapot-elemzéshez, a folyamat analíziséhez és stratégia kidolgozásához fontos a jelenlegi helyzet és elvárások megismerése, ennek érdekében Ügyfelünk vonatkozó folyamatainak, rendszereinek és dokumentumainak átvilágítása, a jövőbeni elképzelések, valamint a rendelkezésre álló erőforrások (humán és tárgyi feltételek) pontos felmérése szükséges (RFI). Az adat-felvételezést személyes konzultációval, kikérdezés módszerével, illetve - ha szükséges szélesebb körben - kérdőív összeállításával végezzük. Az analízis a felmérésünk során szerzett tapasztalatok ok-okozati összefüggéseket feltáró elemzése, figyelemmel a hatályos előírásokra vonatkozó belső utasítások előírásaira. Javaslattételünket úgy tesszük meg, hogy több alternatívában vázoljuk fel a kialakítandó optimalizált, egységes folyamat-rendszert, és olyan megoldást vagy megoldásokat javasolunk, mely alkalmazkodik a szervezeti struktúrához és Ügyfelünk elképzeléseihez. A Koncepció, figyelembe véve a kor elvárásait, alternatívákat és követelményspecifikációt dolgoz ki Ügyfelünk célkitűzéseit leginkább megvalósító folyamatokra (pl. ECM/EDMS rendszer követelményspecifikációja, több alternatívás folyamatleírás, stb.) A koncepciókat több alternatívában dolgozzuk ki, mely tartalmazza a megoldáshoz szükséges eszközöket, valamint az egyes alternatívák:

        o előnyeit,
        o hátrányait,
        o következményeit,
        o költségét,
        o várható megtérülését,
        o lehetséges ütemezését.

Az optimalizálásra vonatkozó javaslattételünkben a jelenlegi rendszerre vonatkozó elképzelések figyelembe vételével vázoljuk fel az optimalizált, javasolt ECM / EDMS rendszert, a megoldáshoz szükséges eszközöket, valamint az egyes alternatívákat. A javaslatunkból és teljes anyagból készítünk egy Vezetői összefoglalót, melyet egy prezentáció keretén belül terjesztünk a vezetőség elé (a stratégiai döntés elősegítése érdekében).IT rendszer szállító független beszerzése

Egy szakspecifikus pályázat megírásához valamint a pályáztatás teljes folyamatában erőforrásokat kell biztosítani a belső vállalati igények felmérésére, megoldások megfogalmazására, a pályázati igények megfogalmazására, a pályázat műszaki részének kidolgozására, és a beérkezett pályázatok kiértékelésére. A belső szakértői csapat munkáját igazoltan megkönnyíti és szakmailag védelmezi, de akár helyettesítheti is egy külső szaktanácsadó bevonása.

Jellemző, hogy egy pályázati felhívásban, ajánlatkérésben irreális és helytelen célkitűzések jelennek meg, ezen felül sok esetben veszélyt jelenthet, hogy nem megfelelő a vezetői elkötelezettség és esetlegesen magas a belső ellenállás. Ezért válhat szükségessé egy olyan szakcég, aki megbízhatóan menedzseli a változáskezelést, a szállítókat az eredeti célokon tartja, és odafigyel, hogy a költségek ne szabadulhassanak el.

Cégünk kivételes és egyedülálló piaci és szakmai ismerettel rendelkezik, így a piacot és a beszerzés tárgyát képező termékeket vagy szolgáltatásokat analizálva nyújt tanácsot, szakértelmet, és az Önök problémájára nyújtó szoftveres megoldást.

Segítséget nyújtunk a pályázat szakmai részének kidolgozásában, majd a pályázatok beérkezését követően teljes függetlenség mellett biztosítjuk a szállító kiválasztásában a folyamatos szaktanácsadást, valamint a folyamatos stratégiai segítségnyújtást.

IT rendszerek bevezetése, projektmenedzsment

Projektmenedzsment módszertanunk igazodik a nemzetközi ajánlásoknak megfelelő PRINCE2 projektirányítási módszertant és az SSADM strukturált rendszerelemzési és tervezési módszertanhoz, minden esetben figyelembe véve a projekt sajátosságait.

Ez a megközelítés megköveteli, hogy a projekt egy olyan projekt-terv szerint valósuljon meg, amely:

        o világosan és precízen meghatározza és értelmezi az egész projekt terjedelmét,
        o felosztja az egész projekt terjedelmét ütemenkénti tevékenység-orientált elemekre, és ezekhez
           terjedelmet, költséget és időtartamot rendel,
        o illeszkedik az Ügyfelünknél párhuzamosan futó projektjekhez,
        o a feladatok elvégzéséhez legjobban illeszkedő, rugalmas projekt szervezetet hoz létre,
        o infrastruktúrát célzó projektek esetében hatékony megoldást biztosít,
        o modern projektvezetési módszertanokhoz igazodik.

A szállító kiválasztását követően projektmedzsment szolgáltatásunkkal biztosítjuk a projekt sikerességét. Az Ügyfelünk érdekeit képviselve ügyelünk az eredeti prioritásoknak megfelelő, költséghatékony megvalósításra a szakmaiság tükrében és jelen vagyunk az Ügyfelünknél az esetlegesen felmerülő szakmai - működési változások menedzselésében, a munkatársak felé történő szakmai kommunikációban.

Biztosítjuk szakmailag az eredeti projektterv és a költségvetés eredeti terven tartását és azt a hatékony működési keretet, amelyek lehetővé teszi, hogy a projekt hatékony és kontrollálható folyamatok mentén működjön, a kitűzött határidőre, az előirányzott költségkereten belül érje el célját. Biztosítjuk a projekt kontrollingját, projektdiagnosztikát, teljesítménymérést, és együttműködést a szolgáltatóval / szállítóval, azaz a projekt és a szolgáltatás folytonosságát.