Flexus Consulting

Flexus Consulting

                                                                                           

PkiTeljes PKI rendszer tervezése és kialakítása

Szolgáltatásunk során Ügyfeleink igényeinek és a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően a nyilvános kulcsú infrastruktúra (Public Key Infrastructure − PKI) kialakításához és bevezetéséhez szükséges stratégia kialakítását, jogi, eljárásrendi és technikai tanácsadást, tervezést biztosítunk szakértő partnereinkkel együttműködésben. Tanácsadóink folyamatosan részt vesznek a legkülönbözőbb PKI tanácsadási projektekben, segítve a kitűzött célok tervezett és kiszámítható elérését.

Elektronikus cégeljárás

Az elektronikus cégeljárás alkalmazása 2008. július 1-től kötelező lett. Ennek megfelelően az érintett szervezeteknek kezelni kell tudnia az elektronikus cégiratokat az ügyintézési folyamat bármely fázisában, azaz:

        o Be kell tudni fogadni az elektronikus cégiratot az Ügyféltől, adathordozón (pendrive, CD, floppy, stb.)             vagy e-mailben.
        o A befogadott elektronikus cégiratot ki kell tudni nyitni egy arra megfelelő alkalmazás segítségével és             a megnyitott elektronikus cégirat sértetlenségét ellenőrizni kell.
        o Az elektronikus cégirat sértetlenségének ellenőrzése mellett az elektronikus cégirathoz tartozó            elektronikus aláírás hitelességét is ellenőrizni kell, az illetékes aláírás-hitelesítési            szolgáltatónál.Az elektronikus cégeljárás szinte minden, a vállalati üzletághoz tartozó és ezzel közvetlen, illetve közvetett kapcsolatban lévő folyamatot érint.

Cégünk segítséget nyújt a tervezési és szervezési fázisban, elkészítjük a követelmény és igényspecifikációt (RFI, RFP), majd elkészítjük a funkcionális és technikai specifikációt. A projekt teljes ideje alatt támogatást nyújtunk a projektmenedzsmentben illetve a bevezetésben (alkalmazás-fejlesztés, rendszerparaméterezés, rendszertesztelés, szükséges szabályzatok, folyamatleírások, eljárásrendek elkészítése, folyamatos minőségbiztosítás).

Az elektronikus cégeljárásra való sikeres felkészülést követően javasolt a vonatkozó eljárásrendek és szabályzatok aktualizálása:

        o Elektronikus archiválási szabályzat
        o E-mail kezelési szabályzat
        o Elektronikus másolatkészítési szabályzat
        o Elektronikus aláírási szabályzatköltségét
        o Informatikai biztonsági szabályzat
        o Adatbiztonsági szabályzat
        o Titokvédelmi szabályzat