Flexus Consulting

Flexus Consulting

                                                                                           

ProjektProjektmenedzsment, QM

Projektmenedzsment módszertanunk igazodik a nemzetközi ajánlásoknak megfelelő PRINCE2 projektirányítási módszertant és az SSADM strukturált rendszerelemzési és tervezési módszertanhoz, minden esetben figyelembe véve a projekt sajátosságait.

Ez a megközelítés megköveteli, hogy a projekt egy olyan projekt-terv szerint valósuljon meg, amely:

        o világosan és precízen meghatározza és értelmezi az egész projekt terjedelmét,
        o felosztja az egész projekt terjedelmét ütemenkénti tevékenység-orientált elemekre, és ezekhez            terjedelmet, költséget és időtartamot rendel,
        o illeszkedik az Ügyfelünknél párhuzamosan futó projektekhez,
        o a feladatok elvégzéséhez legjobban illeszkedő, rugalmas projekt szervezetet hoz létre,
        o infrastruktúrát célzó projektek esetében hatékony megoldást biztosít,
        o modern projektvezetési módszertanokhoz igazodik.

A szállító kiválasztását követően projektmedzsment szolgáltatásunkkal biztosítjuk a projekt sikerességét. Az Ügyfelünk érdekeit képviselve ügyelünk az eredeti prioritásoknak megfelelő, költséghatékony megvalósításra a szakmaiság tükrében és jelen vagyunk az Ügyfelünknél az esetlegesen felmerülő szakmai - működési változások menedzselésében, a munkatársak felé történő szakmai kommunikációban.

Biztosítjuk szakmailag az eredeti projektterv és a költségvetés eredeti terven tartását és azt a hatékony működési keretet, amelyek lehetővé teszi, hogy a projekt hatékony és kontrollálható folyamatok mentén működjön, a kitűzött határidőre, az előirányzott költségkereten belül érje el célját. Biztosítjuk a projekt kontrollingját, projektdiagnosztikát, teljesítménymérést, és együttműködést a szolgáltatóval / szállítóval, azaz a projekt és a szolgáltatás folytonosságát.